Provozní řád

Provozní řád

 • Vstupem do herny se návštěvník zavazuje dodržovat provozní řád
 •  Všichni návštěvníci jsou povinni dbát pokynů obsluhujícího personálu 
 • Návštěvník, který nedodrží provozní řád herny, nebo svým chováním ohrozí ostatní návštěvníky či vybavení herny, bude personálem herny vykázán bez náhrady zaplaceného herního času.
 •  V prostorách herny platí přísný zákaz kouření
 •  Do prostor herny platí zákaz vstupu zvířat
 • Je na zodpovědnosti zákazníka jak bude využívat pc a software během doby jeho návštěvy
 • Zákaz konzumace vlastních potravin a nápojů
 • Z důvodu bezpečnosti je prostor herny monitorován kamerovým systémem. Vstupem do herny návštěvník souhlasí s pořízením záznamu své osoby
 • Hráči odpovídají za škody na zařízení či majetku herny, které způsobí během svého pobytu. Nesou odpovědnost v plné výši a zavazují se nahradit plnou způsobenou škodu na zařízení či majetku herny
 • Za své osobní věci je zodpovědný každý návštěvník herny.
 • V případě poškození či krádeže nepřebírá provozovatel odpovědnost za vzniklou škodu